Tag: Preston Smith

Preston Smith

Halfway through his show on September 21, singer-songwriter Preston Smith tilted his signature fedora sideways…